لغات در زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

لغات در زبان انگلیسی وجود دارند که باید بر طبق رعایت یک سری نکات و استانداردهاهیی حرکت کنیم و لغات را بیاموزیم در غیراینصورت دچار مشکل حفظ لغات می شویم.

0
رایگان!