افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

افعال با قاعده و بی قاعده در مورد فعل در زبان انگلیسی و افعال مختلف و انواع مختلف آن ها صحبت میکنم و به شما آموزش های لازم در مورد افعال را میدهم.

0
رایگان!