نحوه مکالمه در زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نحوه مکالمه در زبان انگلیسی. اگر ما مفاهیم – لحن ها و کاربردهای ویتامین دی ها در زبان انگلیسی را نشناسیم در مکالمات دچار مشکل خواهیم شد.

0
رایگان!

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

افعال با قاعده و بی قاعده در مورد فعل در زبان انگلیسی و افعال مختلف و انواع مختلف آن ها صحبت میکنم و به شما آموزش های لازم در مورد افعال را میدهم.

0
رایگان!

لغات در زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

لغات در زبان انگلیسی وجود دارند که باید بر طبق رعایت یک سری نکات و استانداردهاهیی حرکت کنیم و لغات را بیاموزیم در غیراینصورت دچار مشکل حفظ لغات می شویم.

0
رایگان!